Thân (Khỉ) phong thủy12 con giáp vàng E329

+ Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng trên đế thuỷ tinh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 7.5cm x 13.5cm. + Khối lượng: 642 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thông minh trí tuệ, may mắn về tuổi tác, hợp với

Tuất (Chó) phong thủy – 12 con giáp vàng E329

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chó (tuổi Tuất) bột đá mạ vàng trên đế thuỷ tinh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 7.5cm x 13cm. + Khối lượng: 696 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thông minh trí tuệ, may mắn về tuổi tác, hợp với

Dần (Hổ) phong thủy – 12 con giáp vàng E329

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cọp, hổ (tuổi Dần) bột đá mạ vàng trên đế thuỷ tinh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 7.5cm x 11cm. + Khối lượng: 684 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng của sức mạnh, quyền uy, may mắn về tuổi tác, hợp với

Hợi (Heo) phong thủy – 12 con giáp vàng E329

+ Chất liệu và hoàn thiện: Heo (tuổi Hợi) bột đá mạ vàng trên đế thuỷ tinh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 7.5cm x 12cm. + Khối lượng: 775 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự sung túc đầy đủ, may mắn về tuổi tác, hợp với

Mẹo (Thỏ) vàng phong thủy – 12 con giáp vàng E329

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thỏ (tuổi Mẹo) bột đá mạ vàng trên đế thuỷ tinh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 7.5cm x 11cm. + Khối lượng: 684 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng sự thông minh nhanh nhẹn, may mắn về tuổi tác, hợp với tuổi

Vật Linh Phong Thủy – Linh Vật Phong Thủy – Thế Giới Phong Thủy