Thiềm Thừ Phong Thủy

Tượng Thiềm thừ đen đá Hắc Ngà Nam Mỹ phong thủy trấn giữ của cải M119

Thiềm thừ đá Hắc Ngà Nam Mỹ trấn giữ của cải M119   + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Hắc Ngà (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 6cm x 5cm + Khối lượng: 392g + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải không bị thất thoát, mang lại điềm lành, bình

Tượng Thiềm thừ xanh, đế gỗ xoay phong thủy của cải dồi dào E083

Thiềm thừ xanh, đế gỗ xoay của cải dồi dào E083   + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân), đế gỗ xoay, bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 18cm x 21cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: linh vật số 2 về chiêu tài tác lộc, giữ tài lộc, mang lại điềm

Tượng Thiềm thừ cõng bắp cải đế gỗ xoay phong thủy chiêu tài tác lộc E054

Thiềm thừ cõng bắp cải đế gỗ xoay chiêu tài tác lộc E054 + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) cõng bắp cải bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 18cm x 21cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: linh vật số 2 về chiêu tài tác lộc, giữ tài lộc, mang lại điềm lành

Tượng Thiềm thừ tọa Mẫu đơn bên đào tiên phong thủy giàu sang phú quý E159

Thiềm thừ tọa Mẫu đơn bên đào tiên giàu sang phú quý E159 + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng hoa mẫu đơn bên trái đào và ông thiềm thừ (cóc ba chân), bằng bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 18cm x 33cm + Khối lượng : 4.1kg + Ý nghĩa : Biểu tượng cho giàu sang

Tượng Thiềm thừ trên hoa mẫu đơn đá màu Quảng Đông phong thủy bình an gia đạo E051

Thiềm thừ trên hoa mẫu đơn đá màu Quảng Đông bình an gia đạo E051 + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngồi trên hoa mẫu đơn, bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 26cm x 21cm + Khối lượng: 3.3kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại những điềm lành, bình